Kortkommandon för Windows 7

Fönsterhantering

 1. Win
  E
  X
  C
  Enter
  Starta Microsoft Excel genom att söka efter det. Funkar förstås för alla program och för att söka efter filer.
 2. Win
  +
  E
  Öppna Utforskaren (Windows Explorer)
 3. Win
  +
  D
  Visa skrivbordet (Desktop)
 4. Win
  +
  L
  Lås datorn
 5. Alt
  +
  Tab
  Växla program
 6. Win
  +
  Tab
  Växla program i 3D-vy
 7. Win
  +
  eller
  Lägg fönster på vänstra eller högra halvan av skärmen
 8. Win
  +
  eller
  Maximera eller minimera fönster.
 9. Win
  +
  Shift
  +
  Maximera fönster på höjden
 10. Win
  +
  P
  Visa bild på extern skärm eller projektor.
 11. Ctrl
  +
  N
  Öppna nytt fönster (av aktuellt program)
 12. Shift
  +
  F10
  Samma som högerklick

Redigera text och filer

 1. Ctrl
  +
  A
  Markera allt
 2. Ctrl
  +
  C
  Kopiera
 3. Ctrl
  +
  V
  Klistra in
 4. Ctrl
  +
  X
  Klipp ut
 5. Ctrl
  +
  Z
  Ångra senaste åtgärd
 6. Ctrl
  +
  S
  Spara
 7. Ctrl
  +
  F
  Fet stil för markerad text (i svenskspråkigt program)
 8. Ctrl
  +
  K
  Kursiv stil för markerad text (i svenskspråkigt program)
 9. Ctrl
  +
  U
  Understrykning av markerad text
 10. Esc
  Avbryt
 11. F2
  Byt namn på markerad fil
 12. Home
  Gå till början av aktuell rad
 13. End
  Gå till slutet av aktuell rad
 14. Ctrl
  +
  Home
  Gå till början av dokumentet
 15. Ctrl
  +
  End
  Gå till slutet av dokumentet
 16. Shift
  +
  Piltangent
  Markera text från markörens position i angiven riktning.
 17. Shift
  +
  Home
  Markera all text från markörens position till början av raden.
 18. Shift
  +
  End
  Markera all text från markörens position till slutet av raden.
 19. Ctrl
  +
  Shift
  +
  Home
  Markera all text från markörens position till början av dokumentet.
 20. Ctrl
  +
  Shift
  +
  End
  Markera all text från markörens position till slutet av dokumentet.
 21. Ctrl
  +
  P
  Skriv ut

Kortkommandon för webbläsare

Det här tycks funka i alla webbläsare, men det är ingen garanti.

Generellt

 1. Ctrl
  +
  Mouse Cursor
  Öppna klickad länk i ny flik
 2. Ctrl
  +
  F
  Sök på sidan
 3. F3
  Gå till nästa träff i sökning
 4. Ctrl
  +
  T
  Öppna ny flik
 5. Ctrl
  +
  Shift
  +
  T
  Öppna senast stängda flik(ar)
 6. Ctrl
  +
  W
  Stäng aktuell flik
 7. F11
  Helskärmsläge
 8. F5
  Ladda om sidan
 9. Ctrl
  +
  F5
  Ladda om sidan utan cache, dvs. om sidan strular
 10. Ctrl
  +
  L
  Ställ markören i adressraden
 11. Ctrl
  +
  J
  Visa nerladdade filer
 12. Ctrl
  +
  +
  Zooma in
 13. Ctrl
  +
  -
  Zooma ut
 14. Ctrl
  +
  0
  Zooma till 100%
 15. Ctrl
  +
  Mushjulet
  Zooma in eller ut. Funkar även i Word och vissa andra program.

Navigera

 1. Home
  Gå till början av sidan
 2. End
  Gå till slutet av sidan
 3. PgDn
  eller
  Mellanslag
  Bläddra en skärmhöjd nedåt
 4. PgUp
  eller
  Shift
  +
  Mellanslag
  Bläddra en skärmhöjd uppåt
 5. Ctrl
  +
  Tab
  Växla till nästa flik
 6. Ctrl
  +
  Shift
  +
  Tab
  Växla till föregående flik
 7. Alt
  +
  eller
  Föregående eller nästa sida. Bläddra bakåt eller framåt.